Przedszkole Samorządowe w Bobowej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nasz dzień w przedszkolu

Email Drukuj PDF

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA:

  

700 – 800   Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci:

-gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój dziecka

-gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka

- zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny
i społeczny dziecka

 Praca indywidualna i praca w małych zespołach.

800– 845   Zabawy integrujące grupę.    

Ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę oraz  zabawy logopedyczne.

845 – 900  Przygotowanie do śniadania. Gimnastyka poranna. Czynności higieniczno- porządkowe, samoobsługowe.

900– 930  Śniadanie i realizacja zadań programowych
w tym zakresie.

930 – 1030  Realizacja zadań edukacyjnych  stymulujących rozwój dziecka, zgodny z jego możliwościami,
z uwzględnieniem zadania diagnostyczno – prognostycznego poprzez zajęcia z całą grupą.

1030 – 1100  Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje.

1100– 1145   Spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie.

1145 – 1200   Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno – porządkowe  i samoobsługowe

1200 – 1245    Obiad i realizacja zadań programowych

w tym zakresie.

1245 – 1315   Ćwiczenia relaksacyjne.

Głośne czytanie dzieciom.

1315 – 1415   Swobodna aktywność dziecka. Zajęcia dodatkowe. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, praca indywidualna. Rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień. Zabawy  na placu zabaw.

1415 – 1430   Przygotowanie do podwieczorku- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

1430 – 1445   Podwieczorek

1445– 1600   Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

Gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem. Zajęcia rekreacyjne i rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka.