Przedszkole Samorządowe w Bobowej

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Poszukiwacze Przygód

Email Drukuj PDF

POSZUKIWACZE PRZYGÓD

to projekt edukacyjny zorganizowany przez czasopismo „Bliżej przedszkola”

„Poszukiwacze przygód” to projekt wspomagający realizację i osiągnięcie celów wychowania przedszkolnego określonych w obszarach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowany od 10 lutego do 19 czerwca 2015 roku.

„Poszukiwacze przygód” to wspólna nazwa dla 8 „małych” projektów, których tematy były następujące:

 1. DZIĘKUJĘ PRZEPRASZAM PROSZĘ
 2. OPOWIEŚCI Z KRAINY LICZB
 3. PRZYJACIEL KSIĄŻKI
 4. MAŁY PRZYRODNIK
 5. MAŁY PATRIOTA
 6. MAŁY ARTYSTA
 7. AKTYWNY PRZEDSZKOLAK
 8. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Nasze przedszkole brało udział we wszystkich ośmiu projektach. Po zrealizowaniu danej tematyki nauczycielki zamieszczały sprawozdanie na stronie internetowej czasopisma.   Przedszkole zgromadziło osiem kolejnych CERTYFIKATOW, a przedszkolaki naklejki do indywidualnych książeczek.

 

1. "Magiczne słowa trzy - znam je Ja, znasz je Ty!"

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bobowej pamiętając o pięknych zwyczajach i dobrych manierach przypomniały sobie sens „Trzech magicznych słów”. Realizując pierwszy projekt „Poszukiwacze przygód – Trzy magiczne słowa”  wykorzystano scenariusz i materiały zamieszczone w czasopiśmie „Bliżej przedszkola”, a także przygotowano inscenizację utworu S. Karaszewskiego pt. „Magiczne słowa trzy” z sylwetą szpaka. Ptak – szpak przypomniał dzieciom o potrzebie używania słów: proszę, przepraszam i dziękuję oraz zorganizował zabawy i ćwiczenia, podczas których przedszkolaki stosowały i rozumiały sens poszczególnych słów. Na koniec zajęć słychać było chóralne echo „Magiczne słowa trzy – znam je Ja, znasz je Ty!”

2. „Bałwankowa matematyka”

W ramach projektu „Opowieści z krainy liczb” w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej zorganizowano zajęcia pod hasłem „Bałwankowa matematyka”. Do zajęć wykorzystano elementy scenariusza pt. „Bałwankowa matematyka” zamieszczonego na łamach czasopisma „Bliżej przedszkola”. Pogoda tego lutowego dnia wyjątkowo zachęcała do zabaw z bałwankami. Za oknami padał śnieg. Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od wysłuchania wiersza W. Chotomskiej pt. „Dziesięć bałwanków”. Stanowił on inspiracje do bałwankowych zabaw. Po wysłuchaniu wiersza i omówieniu jego treści dzieci uczestniczyły w zabawie „Pociąg z bałwankami”. Do pociągu wsiadały dzieci – bałwanki wg kolejności od najmniejszej do największej. Wskazywała cyfra na sylwecie bałwanka.   Po wesołej zabawie przy dźwiękach muzyki dzieci uczestniczyły w zabawie „Gdzie stoi bałwanek, którego mam na myśli?”. Zadaniem dzieci było określenie „Gdzie stoi bałwanek”, o którym opowiadała prowadząca. W zabawie dzieci doskonaliły liczebniki porządkowe. Wiele radości sprawiła też dzieciom zabawa ruchowa „Wesołe bałwanki” podczas której dzieci naśladowały czynności bałwanków z wiersza: wdrapywanie się na drzewo, ubieranie się, kichanie, jazdę na łyżwach, tupanie, pływanie itp. „Ha ha” „Hi hi”, „He he” – to kolejna zabawa, w której śmieją się bałwanki. Dzieci naśladowały śmiech bałwanków, a radości było wiele…. Zajęcia zakończyliśmy pracą plastyczną pt. „Bałwanek”.


3. „Podróż do Bajkolandii - jesteśmy przyjaciółmi książek”

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bobowej wybrały się ostatnio w „Podróż do Bajkolandii”. W oparciu o scenariusz zamieszczony w miesięczniku „Bliżej Przedszkola” przedszkolaki wybrały się „samolotem – bajkolotem” z wizytą do krainy Kopciuszka, Czerwonego Kapturka, Kota w Butach, Jasia i Małgosi, Królewny Śnieżki oraz Rybaka i złotej rybki. Dzieci szybko rozpoznały bajkowych bohaterów, dopasowały tytuły bajek do ilustracji, sprytnie rozwiązały bajkowe rebusy i odgarnęły z jakiej bajki pochodzą zgromadzone rekwizyty. Na podstawie historyjki obrazkowej dzieci dowiedziały się także jak powstaje książka, a po zajęciach wybrały się na wycieczkę do biblioteki. Zapoznały się z pracą bibliotekarki i poznały zasoby biblioteki. Po powrocie do przedszkola dzieci zostały „Przyjacielami książek”. Wkleiły medale – naklejki do swoich książeczek i zgodnym chórem złożyły obietnicę: „My małe przedszkolaki,  tobie książko przyrzekamy, że szanować cię będziemy, krzywdy zrobić ci nie damy!”

4. „Jesteśmy Polakami”

W ramach realizacji projektu pn. „Poszukiwacze przygód”, w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej zorganizowano i przeprowadzono zajęcia pt. „Jesteśmy Polakami”. Do zajęć wykorzystano elementy scenariusza pt. „Biała i czerwona wstęga" opublikowanego na łamach miesięcznika Bliżej Przedszkola. Zajęcia rozpoczęliśmy od wysłuchania opowiadania pt. „Trzej bracia" inspirowanego legendą „O Lechu, Czechu i Rusie”. Następnie nastąpiła prezentacja symboli narodowych: godła, flagi i hymnu. Przedszkolaki wspólnie recytowały wiersz pt. „Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego, który doskonale znają oraz odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Kolejno uroczyście z flagami w ręku, dzieci wsiadły do pociągu i wyruszyły zwiedzać swoją Ojczyznę. Gościliśmy w Baraniej Górze, Krakowie, Warszawie, Toruniu i Gdańsku. W każdym „miejscu pobytu” na dzieci czekały zadania do wykonania: zagadki, rebusy, ćwiczenia, których prawidłowe rozwiązanie pozwoliło zdobyć  Medal Małego Patrioty. Dzieci wykazały się dużą wiedzą dotyczącą  swojej Ojczyzny. Po zajęciach z uśmiechem na twarzach, dzieci wklejały kolejny medal do swojej książeczki „Poszukiwaczy Przygód”.

5. „Mały przyrodnik”

„Zielony ogródek w naszej sali” – to kolejne zajęcia zorganizowane w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej w ramach realizacji projektu „Poszukiwacze przygód”. Zajęcia zostały poprzedzone wycieczką do pobliskiego sklepu, w którym znajduje się dział z artykułami ogrodniczymi, sadzonkami i nasionami. Po ciekawej rozmowie z panią sprzedawczynią na temat prac ogrodowych , dzieci zakupiły ziemię, nasiona różnych warzyw, cebulki oraz fasolki. Wiedziały doskonale, że będą im one potrzebne podczas kolejnych zajęć.
Kolejnego dnia podczas zajęć, dzieci poznały rozwój fasoli, dowiedziały się, co roślinom potrzebne jest  do wzrostu. Następnie uczestniczyły w zajęciach praktycznych. Przedszkolaki podzielone zostały na zespoły, a każdy zespół wykonywał inne zadanie: przygotowanie doniczek z ziemią, przygotowanie tacek z watą, napełnianie konewek i słoików z wodą. Kolejno z pomocą pani wychowawczyni , dzieci sadziły i siały zakupione cebulki i nasionka, podpisywały pojemniki oraz podlewały swoje sadzonki aby szybciej i lepiej rosły. Każde dziecko było bardzo dumne, gdy w kąciku przyrody umieszczone zostały wytwory ich pracy, w postaci doniczek z sadzonkami.

6. „Mali artyści”

„Mali artyści” – to następne zajęcia zorganizowane w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej w ramach realizacji projektu „Poszukiwacze przygód”. Zajęcia zostały zainspirowane pięknem otaczającej przyrody i zjawiskiem kwitnienia drzew owocowych. Dzieciom zaprezentowano wiersz „Biały sad” S. Szuchowej w oparciu o ilustracje i zapoznano je z podstawowymi drzewami rosnącymi w sadzie (jabłoń, grusza, śliwa itp.). Dzieci poznały też budowę kwiatu i wiedzą dlaczego nie można zrywać kwiatów drzew owocowych i łamać gałęzi. Po powrocie ze spaceru, w czasie którego przedszkolaki podziwiały biało-różowe sady w najbliższej okolicy dzieci zamieniły się w prawdziwych malarzy-artystów. W mniejszych zespołach przy sztalugach powstały twórcze obrazy uchwycające piękno otaczającej przyrody. Każde dziecko było bardzo dumne z powstałej galerii i z radością wklejało kolejny medal-naklejkę do swojej Książeczki „Poszukiwacza przygód”.


7. „Bezpieczny przedszkolak”

Jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka jest potrzeba bezpieczeństwa. Każde dziecko jak i osoba dorosła powinna czuć się bezpiecznie w swoim społeczeństwie, a wiadomo, że współcześnie na każdym kroku spotykamy się z wieloma zagrożeniami i wypadkami. Rzeczywistość skłania nas  - wychowawców - do podejmowania działań podnoszących świadomość wychowanków w zakresie unikania zagrożeń i uwrażliwienia dzieci na zagrożenia dla zdrowia i życia, które mogą pojawić się w czasie pobytu w domu, w przedszkolu, na podwórku, na drodze…
Realizując kolejny projekt „Poszukiwaczy przygód” pod nazwą „Bezpieczny przedszkolak” kształtujemy u dzieci w wieku przedszkolnym świadomą i czynną postawę wobec sytuacji, w których powstają zagrożenia. Realizacja celów odbywa się w naszym przedszkolu w ciągu całego roku szkolnego. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i organizujemy spotkania z pracownikami  różnych instytucji: policja, straż pożarna, pielęgniarka, rehabilitantka itp.
Tematyka obejmuje kilka bloków:

-  PORUSZAMY SIĘ BEZPIECZNIE NA DRODZE.

- BAWIMY SIĘ BEZPIECZNIE W PRZEDSZKOLU.

- JESTEŚMY BEZPIECZNI W DOMU.

-  JESTEŚMY BEZPIECZNI W CZASIE FERII ZIMOWYCH.

- JESTEŚMY BEZPIECZNI W CZASIE WAKACJI.

- W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH.

- JESTEŚMY ZARADNI I ROZSĄDNI.

8. „Dzień Sportu”

W ramach realizacji projektu „Poszukiwacze przygód” w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej zorganizowano „Dzień sportu”. Jego celem było upowszechnienie zdrowego stylu życia, jak i udział w zawodach sportowych – współzawodnictwie sportowym. W organizacji tego święta szczególnie zaangażowała się mama jednego przedszkolaka – nauczycielka wychowania fizycznego, która przygotowała dla dzieci wiele ciekawych atrakcji na pobliskim Orliku szkolnym. Od samego rana przedszkolaki z niecierpliwością czekały na zapowiedziane zabawy i zawody sportowe. Pełne entuzjazmu, punktualnie, zebrały się na placu zabaw. Po usłyszeniu sygnału rozpoczynającego zmagania fizyczne każda z grup udała się do uprzednio przygotowanego stanowiska obwodu stacyjnego. Na zawody sportowe składały się różnorodne konkurencje: bieg na czas, przewlekanie się przez szarfę, rzuty do kosza, chód na szczudłach, rzut do celu, skoki w workach, pokonanie toru przeszkód, rzut piłką do celu, a także bieg. Dzieci w formie zabawy na świeżym powietrzu ćwiczyły sprawność ogólną, koncentrację, celność, szybkość, dokładność, koordynację wzrokowo – ruchową, a także uczyły się zdrowej rywalizacji oraz radzenia sobie z porażkami. Wszystkie te umiejętności kształtowane były w formie aktywnej zabawy. Tego dnia, wszystkie przedszkolaki doznały wielu wspaniałych sportowych emocji i niezapomnianych wrażeń. Zwieńczeniem imprezy było pamiątkowe zdjęcie.