Przedszkole Samorządowe w Bobowej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konkursy MEN "Mam 6 lat"

Email Drukuj PDF

Konkurs MEN "Mam 6 lat" skierowany był do rad rodziców w szkołach i przedszkolach.

Celem konkursu było upowszechnianie najciekawszych form umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej.
Zdaniem rządu, miało to pozwolić na lepsze przygotowanie się samorządom i szkołom na przyjęcie sześciolatków w szkołach podstawowych.

Konkurs składa się z dwóch modułów: pierwszy z nich - "Sześciolatek w przyjaznej szkole" skierowany był do szkół, drugi moduł - "Przyjaźnie z przedszkola do szkoły" przeznaczony był dla przedszkoli.

Resort edukacji zachęcał do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie współpracy między radami rodziców ze szkół i przedszkoli, dzięki którym stworzono warunki do płynnego przejścia dzieci, w szczególności sześcioletnich, z przedszkola do szkoły. 
Projekty konkursowe były oceniane w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Oceniała je  kapituła konkursu, a najlepsze praktyki opisane w sprawozdaniu zostały nagrodzone
i były upowszechniane przez ministerstwo.

Ministerstwo zorganizowało III edycje konkursu „Mam 6 lat”. Pierwsza w roku szkolnym 2011/2012; druga w roku szkolnym 2012/2013; trzecia w roku szkolnym 2013/2014.

Nasze przedszkole zostało trzykrotnie przygotowało konkursowe prezentacje multimedialne za co zdobyliśmy trzykrotnie wyróżnione w konkursie na szczeblu wojewódzkim i braliśmy udział w Uroczystej Regionalnej Gali Konkursu w Krakowie.