Przedszkole Samorządowe w Bobowej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Raport "Mamo, Tato wolę wodę!"

Email Drukuj PDF

Przedszkole Samorządowe w Bobowej po raz pierwszy uczestniczy w Programie edukacyjnym „Mamo, Tato, wolę wodę”.

Zgodnie z założeniami Organizatora celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców, informowanie o korzyściach zdrowotnych płynących z picia wody.

Zarówno dzieci jak i rodzice naszego przedszkola z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem włączyli się do realizacji programu.

W ramach realizacji ogłoszonego przez Organizatora konkursu pod nazwą „Portret Wodnego Superbohatera, którym chcę być” dzieci brały udział w cyklu zajęć, których głównym celem było zwrócenie uwagi na korzyści zdrowotne wynikające z picia wody.

Zrealizowano następujące scenariusze zajęć opracowane przez Organizatora:

  1. 1. Mój dzień
  2. 2. Moja rodzina
  3. 3. Mój wodny portret

Poniższe scenariusze dotyczyły bloku tematycznego: „Ja i znaczenie wody dla mnie”.

Zrealizowano także scenariusz:

  1. 1. Jak woda przydaje się mojej rodzinie?

z bloku tematycznego: „ Poznaję świat wokół mnie”.

Zajęcia zostały zorganizowane w obu przedszkolnych grupach: „Skrzaty”- dzieci 5 i 4-letnie oraz „Krasnale”- dzieci 4 i 3-letnie. Przeprowadzone zostały zgodnie z opracowanymi przez Organizatora scenariuszami. Pomoce dydaktyczne do zajęć zostały samodzielnie przygotowane przez prowadzących zajęcia.

Podczas zajęć wychowawczo – dydaktycznych przedszkolaki:

- poznały znaczenie wody dla dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka

- pogłębiły wiedzę na temat znaczenia wody dla zdrowia człowieka

- kształciły nawyk picia wody

- poznały pozytywne znaczenie wody w codziennej rodzinie

- zdobyły wiedzę na temat znaczenia wody dla rodziny i jej funkcjonowania

- poznały zasady zdrowego odżywiania.

W towarzystwie pacynki Zdrojka oraz Wodnej Superbohaterki Zosi i Superbohatera Krzysia, dzieci dzień po dniu zdobywały wiedzę o wodzie. Ponieważ przedszkole po raz pierwszy uczestniczy w programie, przedszkolaki  w pierwszym dniu zajęć poznały towarzyszów wspólnych zabaw: Zdrojka, Superbohaterkę Zosię i Superbohatera Krzysia. Radości z wspólnej zabawy było wiele.

Dzieci po wysłuchaniu opowiadania Zdrojka, rozmawiały na temat znaczenia wody dla organizmu człowieka. Następnie gestem i mimiką odzwierciedlały stany emocjonalne związane z uczuciem pragnienia – chęci picia wody i zaspokojenia pragnienia. Przedszkolaki wypowiadały się także na temat „Do czego potrzebna jest woda w organizmie?” oraz określały zdania prawdziwe i fałszywa na temat znaczenia wody. Duże zainteresowanie wzbudziła kolejna zabawa podczas której, dzieci przyporządkowywały do postaci dzieci w różnym wieku odpowiednią liczbę szklaneczek z wodą – odpowiadająca za dzienne zapotrzebowanie. W pierwszym dniu zabaw z Superbohaterką Zosią i Superbohaterem Krzysiem woda przyniesiona przez dzieci smakowała wyśmienicie. Zajęcia wywołały wiele radości i z niecierpliwością dzieci czekały na kolejne zajęcia.

Podczas kolejnych zajęć „Moja rodzina” dzieci pogłębiły swoją wiedzę na temat znaczenia wody  dla zdrowia człowieka. Podobnie jak pierwszego dnia, przedszkolaki wysłuchały opowieści Zdrojka dzięki, której dowiedziały się, że: woda reguluje temperaturę ciała i chroni przed wirusami i bakteriami. Opowieść Zdrojka o chorej rodzince stała się ważnym bodźcem do zachęcenia najbliższych do picia wody zwłaszcza w pięknie i samodzielnie udekorowanych przez dzieci kubeczkach. Hasło Krzysia : „Dobra woda, zdrowia doda” i hasło Zdrojka „Jeśli zdrowym pragniesz być, dużo wody musisz pić” – utrwalone wspólnie z prowadzącym, stały się hasłem dnia i towarzyszyły dzieciom nawet podczas swobodnych zabaw. Niejednokrotnie dały się słyszeć z ust dzieci.

Wiele radości i ciekawych zabaw dostarczyły dzieciom kolejne zajęcia, podczas których przedszkolaki utrwaliły zasady zdrowego odżywiania. Razem z Superbohaterami dzieci segregowały produkty na „zdrowe” i „niezdrowe” dla organizmu człowieka oraz układały piramidę zdrowia uwzględniając w niej picie wody oraz aktywny wypoczynek. Pomocne okazały się także plakaty ze zdrową i niezdrową żywnością oraz znana wszystkim przedszkolakom piosenka „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”.

Kolejne zrealizowane zajęcia i kolejna super przygoda, w ciekawy sposób opowiadana przez Zdrojka pozwoliła przedszkolakom poznać znaczenie wody dla ludzi, roślin i zwierząt. Z pomocą serii obrazków „Jestem przyjacielem wody” dzieci oceniały i wypowiadały się na temat roli wody w życiu człowieka. Dzięki tego rodzaju zajęciom dzieci poznały znaczenie picia wody dla organizmu człowieka oraz utrwaliły nawyk częstego jej picia.

Bardzo ciekawe okazały się również zajęcia plastyczne – wspólne wykonywanie pracy konkursowej „Portret Wodnego Superbohatera, którym chcę być”. Dzieci z dużym zaangażowaniem włączyły się do przygotowania pracy. „Wspólne dzieło” pozwoliło dzieciom rozwijać i doskonalić umiejętność zgodnego współdziałania, wspólnego dochodzenia do wyznaczonego celu.

W trakcie realizacji zajęć towarzyszyły dzieciom zabawy ruchowe: „Napij się wody”, „Ruch twórczy”, „Raz, dwa, trzy, Zdrojek patrzy”, „Śmieszna wędrówka”, „Marsz i bieg Superbohaterów”, „Zdrowe produkty”, „Mówiąca piłka”.

Aktywność ruchowa dostarczyła przedszkolakom nie tylko nowych umiejętności i wiedzy, ale także wiele pozytywnych emocji. Pomiędzy ćwiczeniami nauczycielki przypominały o utracie wody z organizmu i konieczności uzupełniania jej niedoboru. Dzieci chętnie piły wodę uświadamiając sobie jednocześnie, że: „Jeśli zdrowym pragniesz być, dużo wody musisz pić”.

Program „Mamo, Tato, wolę wodę” jest programem bardzo przydatnym, praktycznym oraz kreatywnym.