REKRUTACJA 2023/2024

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bobowej informuje o terminach przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkola przeprowadzana zgodnie z zapisami: Rozdziału 6. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI i NAUKI z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).

Harmonogram:

od 15.02. do 28.02.2023 r. (do godz. 15.00) – składanie przez Rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024. Deklaracje dostępne w placówce.

od 01.03. do 31.03.2023 r. (do godz. 15.00) – składanie podpisanych przez Rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Wnioski dostępne w placówce.

od 03.04. do 14.04.2023 r. – Prace Komisji Kwalifikacyjnej

do 17.04.2023 r. (do godz. 9.00) – opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych

od 18.04. do 27.04.2023 r. (do godz. 15.00) – potwierdzenie pisemne przez Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, woli przyjęcia do przedszkola

do 28.04.2023 r. (do godz. 15.00)  – opublikowanie w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

W załączeniu:

WYNIKI REKRUTACJI 2023/2024 listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci – 28.04.2023r

 

Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie ustalenia terminów rekrutacji.    (Załącznik nr 2)

Uchwała Rady Miejskiej w Bobowej w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa

 

UWAGA RODZICE – WAŻNA INFORMACJA! – kliknij w link:

Informacja Burmistrza Bobowej ws. otwarcia drugiego oddziału Żłobka oraz nowego Przedszkola Samorządowego w Sędziszowej

Skip to content