Ramowy rozkład dnia

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci:

·gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój dziecka
·gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka
·zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

Praca indywidualna i praca w małych zespołach.

8:00 – 8:45 Zabawy integrujące grupę.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę oraz zabawy logopedyczne.

8:45 – 9:00 Przygotowanie do śniadania. Gimnastyka poranna. Czynności higieniczno- porządkowe, samoobsługowe.
900– 930 Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie
9:30 – 10:30 Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, zgodny z jego możliwościami, z uwzględnieniem zadania diagnostyczno – prognostycznego poprzez zajęcia z całą grupą.
10:30 – 11:00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje.
11:00 – 11:45 Spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie.
11:45 – 12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe
12:00 – 12:45 Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
12:45 – 13:15 Ćwiczenia relaksacyjne.

Głośne czytanie dzieciom.

13:15 – 14:15 Swobodna aktywność dziecka. Zajęcia dodatkowe. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, praca indywidualna. Rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień. Zabawy na placu zabaw
14:15 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.
14:30 – 14:55 Podwieczorek
14:55– 16:00 Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem. Zajęcia rekreacyjne i rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

Skip to content